> Startside > Lover og regler kufangere/lyktebøyler- hevesett mm

25. Mai 2007 er deadline for de fleste frontbøyler og kufangere
Det har lenge rådet uklarheter om datoer for iverksettelse av EUdirektiv 2005/66 og virkninger rundt dette. Datoen er satt for lang tid tibake, og det gis ikke disp etter 25.Mai 2007.
Pga kapasitetsproblemer har Statens Vegvesen utsatt fristen for bestilling av godkjenningstime til 25. mai. Bilen må ikke lengre være godkjent før 25. mai, men du må ha bestilt og fått bekreftet time for godkjenning før fristen.

Biler under 3.5 tonn må etter fristen ha EC godkjente bøyler som er krasjtestet etter 2005/66. Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft, men om fangerene ikke er skrevet inn i vognkortet, vanker det straffereaksjoner fra staten.

Fra og med 25. November 2006 kom det nye regler på frontbøyler. Disse reglene gjelder biler med EU-typegodkjennelse fra samme dato og nyere. Det vil si at dersom det kommer en ny biltype på markedet for eksempel 15. Desember, som har EU-typegodkjenning etter 25. November, så må denne tilfredsstille EU-direktiv 2005/66.

Dette direktivet gjelder "frontale beskyttelsessystemer" og tar ikke for seg vinsjfester, snøploger eller annet frontmontert utstyr.

Dersom det er en bil eldre enn 25. November 2006, så blir denne ikke rammet av det nye regelverket. Da gjelder fortsatt de tidligere direktivene som er gjengitt i §14.3 i Kjøretøyforskriften. EU-direktiv 2005/66 trår først i kraft for elder kjøretøy fra og med 25. Mai 2007.

Fra 25. Mai 2007 må også alle frontbøyler som selges eller monteres på bil i Norge, uavhengig av når de er importert av fabrikkens representant eller kjøpt av sluttbruker, tilfredsstille kravene i EU-direktiv 2005/66.

Vår produsent, S.O.R GmbH i Tyskland som produserer og markedsfører sine produkter under COBRA-varemerket er allerede godt i gang med å lage frontbøyler som møter det nye direktivet. Det ventes også at dette kommer på en del av de eldre bilmodellene som fortsatt er aktuelle i markedet.

Regelendringen vil ikke få tilbakevirkende kraft på de allerede monterte bøylene på biler her hjemme.

Leverandørliste:
All Pro Offroad
Cobra
Pro Comp xtreme
Pro Comp Tires
 
 
VERDAL 4X4 Vidar Aas
Leirådalsveien 80A, 7650 Verdal
Telefon 92 85 97 57
post@verdal4x4.no
Org.nr 988521280